w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Åpen skole - Bodin videregåendne

16. Januar

Tirsdag 16. januar er det åpen skole på Bodin. Mellom 17.00 og 19.30 vil skolen være åpen for alle som ønsker å besøke oss, både framtidige elever, foresatte og andre interesserte er hjertelig velkommen.

Informasjonsmøter for foreldre og foresatte

kl. 17.00 og 19.00
Presentasjon av skolen og skolens elevtjeneste. Store auditoriet i 2. etasje

Omvisning på skolen.

Start 17.30, 18.00 og 18.30.
Oppstart fra stands i gata. Elever og avdelingsleder guider på avdelingene sine. Det blir også mulighet for å gå rundt fritt på avdelingene.

Stands i gata (2.etg.)

Stands for alle utdanningsprogram og elevtjenesten. Her kan du stille spørsmål og få nærmere informasjon om skolen, utdanningsområder og fagtilbud. Du kan også møte lærlingekontoret i Salten, lærlingekontoret i Bodø kommune og Opplyst (opplæringskontoret for yrkesfag i Salten) på stand. 

Utdanningsveiledning v/rådgiver, YOU-hjørnet (3. etg.)

Biblioteket (2.etg.): Informasjon om læremidler, utlånsordning m.m.

Kafe i kantina (2. etasje)

Elever selger kaffe og kake til inntekt for ekskursjoner.

Formiddagsprogram

På formiddagen er alle 10. klasser i Bodø og Beiarn invitert etter en egen tidsplan. Her vil de bli tatt i mot av rektor i kantina, de vil få omvisning på skolen og får møte elever som går på ulike utdanningsprogram. I tillegg blir det tid til å bli bedre kjent med enkelte avdelinger, snakke med opplæringskontoret, fagkoordinatorer eller elevtjenesten og besøke biblioteket.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk