w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Dialogmøte om Strategisk samfunnsplan

11. Oktober

Hvordan vil DU at vårt Bodøsamfunn skal se ut? Frem mot 2030?

En viktig kommuneplan er i rullering og skal vedtas i bystyret. Visjonen i den eksisterende planen har bragt oss fremover; «Attraktiv hovedstad i Nord!» 

Kommuneplanens strategiske samfunnsdel skal gi retning og føring for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv.

I denne planen speider vi mot år 2030.

Men hvilke hovedmål og satsningsområdet skal pekes ut og prioriteres?

Bodø Næringsforum inviterer til møte hvor Næring og utviklingsavdelingen legger frem sitt foreløpige utkast på dette.

Planen skal på høring, men det er når den skrives at det er størst mulighet for å påvirke innholdet i planen. 

Noen utvalgte stikkord; Næringsliv, digitalisering, gründere, sikkerhet og beredskap, kulturhovedstad, nyby, bærekraft, velferdsteknologi, folkehelse.

Politiske prioriteringer skal komme tydelig fram i dokumentet. Samfunnsdelen skal ha en politisk relevans og vil være et nyttig styringsverktøy for å synliggjøre strategiske plangrep, samt peker ut prioriterte satsingsområder.


Sted: Central Atrium 

Onsdag: 11. oktober 2017

Kl. 08.00-10.00

(Gratis frokost og mingletid: 0800-0815)

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk