w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

EY kurs: Digitalisering og Robotic Process Automation i økonomi- og regnskapsfunksjonen

5. Oktober

Få med deg relevant seminar om digitalisering og robotisering i økonomifunksjoner:

Påmelding - trykk her!

Torsdag 5. oktober 2017
09:00 - 12:00

Sted:
Scandic Havet, Bodø

Lurer du på hvordan du kan automatisere prosesser innen økonomi- og regnskapsfunksjonen?

Dette seminaret er satt opp for personer som har interesse av å lære mer om digitalisering i økonomi- og regnskapsfunksjonen, og spesielt verktøyet Robotic Process Automation (RPA). RPA er software utviklet for å automatisere prosesser som i dag blir utført manuelt. Vi ønsker med dette seminaret å gi innblikk i hvilke muligheter som ligger i automatisering og dele våre erfaringer med implementering.

Følgende temaer blir behandlet :

  • Hva er Robotic Process Automation – innføring av en virtuell arbeidsstyrke
  • Praktisk demonstrasjon av en automatisert prosess og presentasjon av RPA-verktøy
  • Digitalisering i økonomi- og regnskapsfunksjonen og bruk av Robotics
  • EYs erfaringer med implementering – fordeler og utfordringer

Målgrupper: CFO, finans- og økonomicontroller og andre med tilknytning til finans- og økonomiavdeling.

Pris: Ingen deltageravgift

Ved spørsmål, vennligst kontakt Sara Linn Fauskerud, mobil: +47 47 639 934


Obligatorisk etterutdanning 
Revisorer: Vurderes som 3 timer Annet
Regnskapsførere: Vurderes som 3 timer Annet
Advokater: Vurderes som 3 ikke-juridiske timer

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk