w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

EY Kurs: Statsbudsjettet 2018

18. Oktober

Kom og få med deg de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag:

Påmelding - trykk her!

Onsdag 18. oktober 2017
09:00 - 11:00

Sted:
EYs kontor i Bodø, Sjøgata 1, 4. etg.

På seminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.

Avhengig av innholdet i forslaget, tar vi forbehold om gjennomføring av kurset. EY utarbeider imidlertid hvert år et eget nyhetsbrev som omtaler hovedpunktene i regjeringens forslag på skatte og avgiftsområdet. Se www.ey.no/nyhetsbrev for påmelding og informasjon.

Målgruppe: CFO, controllere, økonomiansvarlige og rådgivere innen skatt- og avgift

Pris: ingen deltageravgift

Påmeldingsfrist: 11. oktober

Ved spørsmål, vennligst kontakt Sara Linn Fauskerud, mobil: +47 47 639 934


Obligatorisk etterutdanning
Revisorer: Vurderes som 2 timer Skatterett
Regnskapsførere: Vurderes som 2 timer Skatterett.
Advokater: Vurderes som 2 Juridiske timer.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk