w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Seminar: Lettere å kjøpe ”Fair Transport”

23. August

Lansering av Fair Transport i Norge

23.august inviterer NLF (Norges Lastebileierforbund avd. Bodø) til seminar om transportkjøpers ansvar ved kjøp av godstransportoppdrag og gjennomgang av Fair Transport i Norge - et konsept som skal gjøre det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester.

Vi lover et spennende og variert innhold med innlegg fra myndighetsrepresentanter, arbeidstakerorganisasjoner og transportkjøpere. Det blir gode muligheter for erfaringsutveksling og faglig påfyll innenfor et meget aktuelt tema.

Vi håper du har anledning til å delta.

TEMA

FOREDRAGSHOLDER

Fair Transport: hvem – hva – hvorfor

NLF

Er sosial dumping et problem i transportbransjen?       

YTF - NTF

Tre-partssamarbeidet: Ny veileder - Bestillers nye verktøy innen

veitransport av gods

Arbeidstilsynet

Fair Transport: Løsningen på spørsmålet om like konkurransevilkår?

NLF

Transportkjøper forteller om sin hverdag

Lokal

Krimseksjonens fokus på transportkjøper

SVV

Hvilket verktøy finnes for transportkjøpere?  OA avtaler

TKH

Har bedriften en transport policy? Slik kan den se ut og hva kan den

brukes til?

NLF / Bedrift

Transportkjøpers ansvar – avtaler

Advokat

Oppsummering - spørsmål

 

 

Enkel lunsj

Når:  kl.10:00

Sted:  Circle K – Olav V gate

 

Påmelding til: (Regionsjef), epost / tlf.        flj@lastebil.no / 91631254 

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk