w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Innovative anskaffelser

28. August

Presentasjonen fra møtet finner du her.

Mandag 28. august kjører Bodø Næringsforum et medlemsmøte om offentlige anskaffelser. 

Det er kommet en ny metode å gjøre offentlige innkjøp på: «Innovative anskaffelser». Jeg ønsker at du skal få innsikt i denne metoden, nå som Nye Bodø Lufthavn snart skal bygges og denne metoden skal tas i bruk.

Bodø Næringsforum har fått «Innovative anskaffelser» v/NHO Nordland til å holde innlegg om dette.


Program:

0800-0830: Frokost og mingletid
0830-0930: Presentasjon av konkrete eksempler på innovative anskaffelser
0930-1000: Avslutning, oppsummering, spørsmål


 

144 offentlige virksomheter har allerede tatt metoden i bruk, 183 millioner er spart i offentlige investeringer, over 20 større innovasjoner, samt 250 nye arbeidsplasser har sett dagens lys pga dette.

Prosjektleder i NHO Nordland Marianne Bahr Simonsen vil legge frem konkrete eksempler på møtet. Eksempler som vil gjøre at du forstår prosessen/metoden, og som du kan bli inspirert av.

På møtet vil du få innsikt i hvordan offentlig sektor tenker om fremtiden og hvordan de vil jobbe med sine innkjøp for å fremskaffe og bidra til nye innovasjoner. 

Jeg håper dette vil gi deg overføringsverdi til din egen bedrift og dine egne nye innovasjoner og leveranser.

 


Alle medlemmer i Bodø Næringsforum er hjertelig velkommen. 😊


Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk