w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Dialogmøte med byplansjefen

11. Mai

11. mai kjører Bodø Næringsforum et medlemsmøte med byplansjefen i Bodø kommune.

På de nye arealene vil det være store muligheter for lokale bedrifters utvikling – direkte og indirekte. På møtet får du innsikt i hvor kommunen står akkurat nå i reguleringen -  som du kanskje kan bruke i din egen bedrifts strategi og utvikling.

Et lite hint: 15000 nye boliger og 22000 nye arbeidsplasser planlegges på disse arealene

Nyby-Nyflyplass er i en viktig fase og vi har invitert Byplansjef Annelise Bollan til å gå gjennom dette med våre medlemmer.


Program:
0800-0830 – Frokost/mingling
0830-0930 – Presentasjon v/Byplansjef Annelise Bollan
0930-1000 – Spørsmål fra salen/dialog i etterkant


Byplansjefen vil gå inn på følgende:
1. Tidslinjene reguleringen av Bodø Lufthavn
2. Tidslinjene reguleringen av NYBY (alle andre areal enn Bodø Lufthavn)
3. Reguleringsmessige konsekvenser av NYBY (tetthet, spesielt høyde i eksisterende areal rundt NYBY)
4. Kommuneplanens arealdel


Alle medlemmer i Bodø Næringsforum er hjertelig velkommen. :-)ALLE som eventuelt melder seg på ETTER 8. mai 2017 blir stående på venteliste.


Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk