w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Dialogmøte Terje Breivik, Venstre

6. April

Vi inviterer lokale bedrifter og næringsliv i Bodø til dialogmøte med Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Terje Breivik brenner for næringsutvikling og verdiskapning, og vil lytte til innspill fra næringslivet i Bodø - Norges mest framtidsrettede by. 


Sted: Central Atrium 

Torsdag 6. April 2017

Kl 17.30


Norge står midt i en omstilling med nye muligheter for vekst. Venstre mener at tilgang på risikovillig kapital, og et grønt skatteskifte er nøkkelen til å lykkes med dette. Regelverk og rammebetingelser må i større grad belønne de som tør å satse, og som skaper sin egen og andres arbeidsplass. 

Breivik har vært sentral i forhandlingene om statsbudsjett denne perioden. Han kan fortelle om prosessene på Stortinget og mellom Storting og regjering om hvordan man kan jobbe for å nå fram og påvirke.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk