w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Generalforsamling 2017

26. April

Program:

08.00-08.30 - frokost og uformell mingletid

08.30-09.00 - Ordførerens tanker og visjoner om kommunens næringspolitikk og næringsutvikling

09.00-09.45 - Generalforsamling


Sted: Central Atrium

Dato: 26. april 2017

Tidsrom: 08.00-09.45


Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

  • Styrets årsberetning
  • Kontrollert regnskap
  • Fastsetting av årlig medlemskontingent
  • Vedtektsendringer
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre
  • Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder
  • Valg av valgkomite

Sakspapirer:

Innkalling til generalforsamling
Årsmelding 2016
Valgkomiteens innstilling


Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen. :-)

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk