w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

E&Y Kurs: Generasjonsskifte - family business

25. April

Et generasjonsskifte i familiebedrifter handler om mange forhold. Man må blant annet ta stilling til verdier, skatteregler og hva som er best for bedriften. Men det handler også om å ta beslutninger – den riktige beslutningen for både for familien og bedriften.

De som er eller har vært involvert i et generasjonsskifte vet at det kan være krevende å gjøre en slik prosess, og ikke minst sier mange at de ville gjort dette annerledes dersom de skulle gjøre det om igjen. Mange sliter med å ta de nødvendige avgjørelsene tidsnok og det er svært mange hensyn som må tas underveis. I tillegg skal en manøvrere innenfor jungelen av regler om arv og skatt.

I disse dager snakkes det også om at arveavgiften skal gjeninnføres slik at dette også vil være et naturlig tema å berøre.

Trykk HER for informasjon og påmelding.

Tirsdag 25. april 2017
09:00 - 11:00

Sted:
EYs kontor i Bodø, Sjøgata 1, 4. etg.

Vi vil i stor grad fokusere på:

  • Selve beslutningsprosessen og de faktorer som spiller inn
  • Arverettslige regler som har betydning
  • Skattemessige forhold som må vurderes for å unngå fallgruver og for å tilrettelegge for neste generasjon
  • Bruk av aksjonæravtaler
  • Gjeninnføring av arveavgiften - hva da?

Foredragsholder:
Geir Andreassen, advokat EY i Bodø

Målgrupper:  Eiere, styremedlemmer, advokater

Pris: 500,-

Påmeldingsfrist: 19. april

Ved spørsmål, vennligst kontakt Mona Sørensen, mobil:
+47 415 18 081

Obligatorisk etterutdanning:
Revisorer: Vurderes som 1 time Skatterett og 1 time Annet.
Regnskapsførere: Vurderes som 1 time Skatterett og 1 time Rettslære.
Advokater: Vurderes som 2 Juridiske timer.

 

Er du klart for å gjøre et generasjonsskifte?

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk