w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Informasjonsmøte om Nordstrandveien

14. Mars

I samarbeid med Statens vegvesen inviterer vi våre medlemmer til informasjonsmøte om Nordstrandveien.

Endringen som kommer i Nordstrandveien vil sannsynligvis også påvirke deler av Jernbaneveien som går parallelt med Nordstrandveien. Spesielt mot Mælen.

Møtet er i Central Atrium.

Våre medlemmer som har næring i og rundt området vet hvor skoen trykker og dere vil få anledning å si fra om dette via planprosessen. Innspillene vil bli vurdert og Statens vegvesen utarbeider planforslag. Frist for innspill til planarbeidet 2. april 2017.

Program:

08.00-08.30 - tid til å mingle og spise frokost/kaffe

08.30-09.00 - presentasjon av prosjektet v/Statens vegvesen

09.00-10.00 - tid til å snakke med prosjektleder

Kort fortalt:

  • Biler skal nedprioriteres og farten i gateløpet skal ned.
  • Det planlegges separate løsninger for gående og syklister.
  • Trafikksikkerheten for myke trafikanter skal bedres.
  • Det kan også bli snakk om eiendomsinngrep i Nordstrandveien

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk