w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

NAV arbeidslivssenter; "Den gode samtalen - kunsten å skape dialog"

16. Mars

Målgruppe: Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud, IA-kontaktperson. Best utbytte av kurset får virksomheter som deltar med både ledelse og ansatte.

Kunnskapsmål: Grunnleggende forståelse og anvendelse av samtaleteknikker for å skape dialog, bidra til læreing og komme fram til gode løsninger.

Tema: Samtalens struktur, verbale og ikke.verbale lytteferdigheter, spørsmål og tilbakemeldinger med fokus på mestring (Appreciative Inquiery), samt teknikker for å utforske handlingsalternativer og finne fram til gode løsninger.

Metodikk: forelesning, refleksjon og praktiske øvelser.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk