w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

NAV arbeidslivssenter; "Personalpolitikk for alle livsfaser"

24. Mars

Målgruppe:

Ledere, tillitsvalgte og verneombud. Andre interesserte er også velkommen.

Godt IA arbeid og et livsfaseperspektiv i personalarbeidet er grunnleggende for å lykkes med en god seniorpolitikk. Vi snakker om de ulike livsfasene, hvilke krav, behov, begrensninger og muligheter som gjelder?  Vi fokuserer på folks muligheter fremfor begrensninger. Ved å åpne for en tilrettelegging og forståelse for    koblingen mellom flere sider av livet, åpner man også for ulike typer kompetanse som vil komme arbeidslivet til gode.

De ulike livsfasene, hvilke krav, behov, begrensninger og muligheter gjelder?

Refleksjon og diskusjon

Gjennomgang av verktøy og gode eksempler

Forelesere: Odd Jørgen Nilsen og Arild Jensen  Nav Arbeidslivssenter

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk