w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

NAV arbeidslivssenter; "Sykefraværsoppfølging"

15. Mars

Målgruppe: personer med personalansvar,tillitsvalgte og verneombud

Kurset bygger på de nye oppfølgingsreglene som gjelder fom. 01.07.14.

Tema:

  • Rutiner ved oppfølging av sykemeldte
  • Oppfølgingsplan
  • Dialogmøte 1
  • Aktivitetsplikten
  • Gradert sykemelding
  • Tilretteleggingsplikten

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk