w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

NAV arbeidslivssenter; "Arbeid eller pensjon - eller begge deler?"

27. Januar

Målgruppe: ledere, tillitsvalgte,ansatte fra 55 + og øvrige interesserte.

Kurset er todelt der første del er konsentrert om arbeid. Hva som er nytten og verdien av arbeid for den enkelte, bedriften og samfunnet. Andre del tar for seg det nye pensjonssystemet, de valg, muligheter, kombinasjoner og fallgruber det er viktig og være oppmerksom på.

Påmelding og mer informasjon:

https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/303665 

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk