w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Innsikt Bodø 2018

2. November

Hensikten med INNSIKT er

  1. Å ha en møteplass for alle som er engasjert i byen og regionen sin
  2. Løfte frem og synliggjøre folk, initiativ, prosjekt, virksomheter og bedrifter som vil få noe til.

Målet er at vi som som deltar på arrangementet blir ambassadører for det som skjer.

Vi blir inspirerte, vi får kunnskap og vi deler. :-)


Datoer innsikt året 2018:


2. febaruar

2. mars

9. mars - På NORD universitet 

13. april

1. juni

29. september

2. november

7. desember

Innsikt er en møteplass som Bodø Næringsform har sammen med Bodø kommune, NORD universitet, samt BRUS AS. 

Arrangementene legges kun ut på Facebook, så meld deg inn i gruppa INNSIKT Bodø, så blir du oppdatert på informasjon, sted og program.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk