w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

NHO Nordlands årskonferanse

16. Februar

NHO Nordland inviterer i samarbeid med Bodø Næringsforum til Årskonferanse 16. februar 2017.  

Konferansen avholdes på Radisson Blu Hotell, Bodø kl. 10.30 – 15.30.  Registrering starter kl. 09.30.

Fremtidens konkurransekraft er grønn.  Nordland er en av Europas fremste regioner som er godt rustet for å møte en grønnere fremtid. Nordlands bedrifter har lenge jobbet med å utvikle energieffektive, klimavennlige løsninger.  Det nye er at ambisjonene konkretiseres og endringstakten økes.  Vi vil denne dagen sette fokus på hva dette krever av innsats, kompetanse, investeringer og lederskap. Med oss til å se inn i det grønne skiftet i vårt ressursrike fylke får vi representanter både fra næringslivet, politikere og forskere.  

På vår årskonferanse vil du blant annet møte NHOs direktør Kristin Skogen Lund og  klima- og miljøminister Vidar Helgesen  

Programmet for årskonferansen vil bli lagt ut så snart det er klart. 

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk