w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Forretningsmuligheter i Sverige - seminar Bedriftskompetanse og BNF

5. Oktober

Sammen med Bedriftskompetanse og IT:forum arrangerer Bodø Næringsforum et frokostseminar om muligheter i Sverige og Finland.

Du får informasjon om hvordan Nordic Business Support kan bistå din bedrift med å tilrettelegge for lønnsomt bedriftssamarbeid på tvers av landegrensene.

Små og mellomstore bedrifter utfordres på kapasitet om å vinne større oppdrag. Kan samarbeidspartnere fra Finland og Sverige løse disse utfordringene og er det forretningsmuligheter for nordnorske bedrifter i våre to naboland?

Program:

  • Styreleder i IT:forum, Hans Nilsen vil delta og fortelle om sin erfaring Nordic Business Support «Våren 2016 var RecruIT-prosjektet til IT:forum Bodø på studietur til Luleå. Nordic Business Support la til rette for et spennende program over to dager, hvor vi ble godt kjent med Luleå sin teknologi- og næringsmiljø» Styreleder i IT:forum, Hans Nilsen vil fortelle hvilke erfaring de har med Nordic Business Support, og studieturen til Luleå.

 

  • Flyttingen av gruvebyen Kiruna og Malmberget har vakt stor internasjonal interesse. Hva er status og planer fremover og hva skjer innen gruveindustrien, sykehusbygging, atom- og vindkraft i de nordlige deler av Sverige.

Kom og hør hvordan vi kan hjelpe deg med nye forretningsmuligheter

Gratis frokost og kaffe. :-)

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk