w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Jobbmessa 2016

3. Mars

Jobbmessa er en fin anledning til å få presentert virksomheten og hvilke arbeids- og karrieremuligheter som fins. Jobbmessa 2016 skal være en god arena for å rekruttere fremtidige arbeidstakere.

Bodø feirer i år 200 årsjubileum – et år hvor vi vil sette fokus på hvilke muligheter som fins i byen og regionen vår. NAV Bodø ønsker derfor å legge til rette for å få vist frem lokale muligheter for arbeid, karriere og utvikling innen privat og offentlig næringsliv. Dette er tredje året NAV arrangerer jobbmesse i Bodø. Ved tidligere arrangement var det over 20 lokale virksomheter som deltok med stand på messa og vi hadde mellom 500-800 besøkende. Som følge av positive tilbakemeldinger på tidligere arrangement ønsker vi i år å gjenta suksessen og inviterer på ny arbeidsgivere i Bodø til å delta.

Dato: Torsdag 3.mars 2016
Tidspunkt: klokken 13:00 – 15:00
Sted: Stormen bibliotek

Deltagelse på jobbmessa er gratis.

Vi ønsker med dette å invitere private og offentlige virksomheter/arbeidsgivere som ønsker å presentere seg for fremtidige arbeidstakere. Det vil være mulig å møte fremtidige arbeidstakere for rekruttering til ledige stillinger – enten om man er ute etter å ansette arbeidstakere nå, eller i nær framtid. Jobbmessa vil også være en fin anledning til å få presentert virksomheten og hvilke arbeids- og karrieremuligheter som fins. Jobbmessa 2016 skal være en god arena for å rekruttere fremtidige arbeidstakere.

Hva tilbyr vi stand-deltakerne:
• Standplass med bord og stol.
• Mulighet for strømtilkobling og gratis nettilgang.
• Enkel forfriskning til stand deltakerne.

Besøkende til Jobbmessa 2016 vil være dagens arbeidssøkere, fremtidige arbeidssøkere og skoleelever fra videregående skoler. Arbeidssøkerne anmodes om å ta med seg CV til messa, med kort presentasjon av seg selv, som de eventuelt kan levere til arbeidsgiverne.

Deltakelse er gratis både for virksomhetene og de besøkende.

Påmelding for arbeidsgiver som ønsker standplass på jobbmessa torsdag 3.mars 2016 ved Stormen bibliotek:
Bindende påmelding sendes: nav.bodo.marked@nav.no
Frist: Mandag 15.februar 2015

Ved eventuelle spørsmål til arrangementet kan dere ta kontakt med:
Markedskontakt Rita Bang ved NAV Bodø på telefon 21 05 44 28 / mobil 477 19 033.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk