w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Frokostseminar olje- og gassutvikling i Nordland

7. Mars

Kunnskapsparken Bodø, Petro Arctic, BRUS, Bodø Næringsforum og Innovasjon Norge
har gleden av å invitere deg til en innholdsrik frokost om petroleumsaktiviteten i nord.
Seminaret finner sted i Kunnskapsparken Bodø’s lokaler i 4. etg. i Sjøgata 15/17.

For fjerde året på rad har Rystad Energy utarbeidet en rapport for aktører i Nord-Norge
omkring aktiviteten i nord. Hovedbudskapet i rapporten er at ressursene i Norskehavet
og Barentshavet er internasjonalt konkurransedyktige og at Nord-Norge vil stå for mer
enn halvparten av norsk olje- og gassproduksjon fra 2040 og fremover.
Kunnskapsparken Bodø har i samme tidsrom utarbeidet rapporten Levert, som måler
ringvirkninger av aktiviteten i nord.

Konkret er programmet som følger:
08.15: Registering og frokost
09.00: Kjell Giæver, Petroarctic: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge.
09.30: Carl Erik Nyvold, Kunnskapsparken Bodø: Levert, ringvirkninger av aktiviteten
i nord. Fokus på Nordland.

Vi ønsker alle som har interesse for petroleumsutviklingen i nord velkommen!
Vi har begrenset med plasser, så her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Påmelding:
https://kparken.wufoo.com/forms/frokostseminar-om-olje-gass-aktiviteten-i-nord/

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk