w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Atea: Lederseminar

17. Februar

Vi skaper resultater sammen med andre.

-  derfor ønsker vi å invitere deg til en faglig frokost med fokus på ledelse i en prestasjonskultur. Viktige momenter er energi, samspill og nettverksbygging

Sammen skaper vi The Place to Be

Målgruppe: Ledelse 

Påmelding her

Tid

Agenda

08:00-08:30

Oppmøte, frokost og mingling

08:30-08:45

Velkommen og presentasjonsrunde
ved Dag Frøhlich, avdelingsleder Bodø

08:45-09:30

Ledelse i spenningsfeltet mellom struktur & kultur

  • Hva er din fremste ambisjon som leder?
  • På hvilken måte fremstår du?
  • Gir strategien en mening mot målet?

ved Hilde Glenne, partner Lederprogrammene Ordtilhandling

09:30-09:45

Kaffe og mingling

09:45-10:30

Samspill som gir verdiskaping
Kan vi ved samspill utfordre og utvikle hverandre og derigjennom skape både konkurranse kraft og verdiskaping? 

ved Ørjan Hammersland, regiondirektør Atea AS

10:30-11:15

Lagarbeide, refleksjon etter foredrag

11:15-11:30

Avslutning og oppsummering

11:30-12:15

Lunsj for de som ønsker det

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk