w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Jul i sentrum - veien videre

20. Januar

Bodø Gårdeierforening, Sentrumsutviklingsprosjektet og Bodø Næringsforum inviterer til et felles oppsummeringsmøte i forhold til jul i sentrum.

Tid: 20. januar

Tidspunkt: 0800-1000

Sted: Central Atrium, auditoriet

Vi legger opp til følgende program

  1. Erfaringene fra førjulsaktivieter v/Benedicte
  2. Erfaringene fra julebodene v/Carina
  3. Studietur til Trondheim (julemarked og organisering) v/Carina
  4. Muligheter for å danne særgruppe/faggruppe for bykjernen i Bodø Næringsforum v/Mariann
  5. Oppsummering og veien videre

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk