w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Rådgivernes dag 2015

23. September

Rådgivere i skolen gjør en svært viktig jobb. De har en viktig jobb med å formidle overfor våre unge håpefulle hva de har av utdannings- og jobbmuligheter i vår region. 

Den 24. september arrangerer Bodø Næringsforum i samarbeid med Karrieresenteret Bodø Rådgiverdagen 2015. Berammet tidsrom: kl. 0815-1515.

Sted: Central Atrium (Dronningensgate 18).

Rådgivere i både videregående skole og ungdomsskolen er i målgruppen på dette kurset.

En hel dag skal de få presentert bedrifter og opplæringskontor/lærlingekontor som trenger fremtidig arbeidskraft.

Dagen starter med registrering og kaffe kl. 08.15 og går til 15.15.

Dagens program og foredragsholdere:

  • kl. 0845: Trude Glad, Sparebank1 Nord-Norge
  • kl. 0930: Helge Jørgensen, Bodø Energi
  • kl. 1015: Pause
  • kl. 1030: Roger Bakke, Opplæringskontoret Opplyst
  • kl. 1115: Merete Larsen, Opplæringskontoret for rørfagene i Nord
  • kl. 1200: lunsj
  • kl. 1245: Linda Utheim, Lærlingekontoret i Salten 
  • kl. 1330: Elin Jacobsen, M3 anlegg
  • kl. 1430: Pause
  • kl. 1430: Daniel Bjarmann-Simonsen, prosjektleder NyBy-NyFlyplass

Det er gratis å delta, samt lunsj inkludert :-)

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk