w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Sykefravær og oppfølging

3. Juni

I samarbeid med NAV Bodø inviterer vi til informasjonsmøte om sykefraværsoppfølging.

Hovedtema vil være NAV sitt økte fokus på aktivitetskravet for sykmeldte

Sted: Central Atrium, Dronningens gt. 18, Bodø
Dato: Onsdag 3. juni, kl. 08.00
Tidspunkt:
0800-0830: Kaffe, frokost og mingel
0830-0930: Foredrag

Målgruppen er ledere med personalansvar i bedriften.

NAV spanderer frokost og kaffe. :-)


Tema:

  • Til en hver tid er over halvparten av alle sykmeldte 100 % sykmeldt.
  • NAV Bodø vil i større grad stille spørsmål ved at den sykmeldte er 100 % arbeidsufør til en hver oppgave hos arbeidsgiver.
  • Hvilke konsekvenser vil dette ha for deg som arbeidsgiver?

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk