w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

SNN Konjunkturbarometer

5. Mai

Nord-Norge går godt og har gode muligheter for videre vekst. For å utnytte disse mulighetene er vi avhengige av en godt utbygd infrastruktur og gode transportmuligheter.

Sted: Central Atrium, Dronningensgate 18, Bodø 

Tema: Transport og infrastruktur

Tid: Tirsdag, 5. mai, kl. 08.00

Påmelding: bedriftsmarked@snn.no (innen 29.april)

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk