w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Presentasjon av sentrumsutviklingsprosjektet

24. Mars

PGA KAPASITET ER ARRANGEMENTET FLYTTET TIL ENERGIHUSET / TEKNO ARENA PÅ LEIRA. 

Bakgrunn
Da PNM-komiteen vinteren 2014 la frem vedtak om utbyggingen av City Nord sa Bodø Næringsforum at de samme politikerne og Bystyret i Bodø måtte etablere et sentrumsutviklingsprosjekt. Dette for å skape og legge til rette for samarbeid og samhandling i bykjernen.

Bystyret vedtok at det skulle etableres et sentrumsutviklingsprosjekt, og Bodø kommune v/Samfunnskontoret eier nå prosjektet. Prosjektet har nå fått 5 millioner av DA-Bodø (næringslivets penger), og totalt vil prosjektet ha en ramme på 10 millioner. Det er mange spennende tiltak som skal iverksettes, og det skal ansettes en egen prosjektleder på prosjektet.

Det er til sammen 9 delprosjekt i dette store prosjektet, som legges frem på dette møtet.

Haik med en venn eller haik med en du enda ikke kjenner.

Du ser på listen lenger ned hvem som melder seg på.

Vi sees på Tekno Arena i Energihuset. :-)

Sted: Energihuset, Tekno Arena. Jernbaneveien 85. Det er plass til 170 stk.

Tidspunkt: 11.30-13.30

Tekno Arena spanderer lunsjen

11.30-12.00 - vi mingler/lunsjer sammen.
12.00-13.30 - foredrag v/Grete Kristoffsersen - det settes av tid til spørsmål.

Dato: 24. mars 2015

Utviklingssjef Grete Kristoffersen i Bodø kommune vil presentere sentrumsutviklingsprosjektet.

Meld deg gjerne på allerede nå!

- Fyll ut skjema lenger ned.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk