w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Arbeidsrettslige forhold ved omorganisering

12. Mars

Arbeidslovgivningen inneholder strenge krav til hvordan oppsigelser eller vesentlige endringer i arbeidsforholdene gjennomføres, og det er lett å gjøre feil. På seminaret behandles arbeidsmiljølovgivningens vilkår for oppsigelser og endringsoppsigelser, samt saksbehandlingsreglene


Agenda

Vilkår for å si opp eller foreta vesentlig endringer i stillingen og saksbehandlingsreglene:
• Saklig grunn
• Interesseavveiningen
• Utvelgelseskriteriene
• Drøftingsplikten
• Kravet til skriftlig oppsigelse og innholdet i den
• Dokumentasjonskravene
• Endringsoppsigelse
• Retten til å stå i stillingen

Kort om virksomhetsoverdragelse.

Foredragsholder
Elin P. Kvitberg, Advokat, KPMG

Målgruppe
Ledere, mellomledere og HR.

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08:30

STED:
KPMG Bodø

TID:
12.03.2015,
Kl. 08:30 til 11:00

LOKALE
KPMG, Energihuset,
Jernbanevn. 85, Bodø

PRIS
Kr. 500

PÅMELDINGSFRIST:
05.03.2015

KONTAKTPERSON:
Nina Eilertsen
Kundekoordinator
Tlf: 4063 9904
nina.eilertsen@kpmg.no

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk