w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Møte: Etablering av HMS-forum

9. Februar

Bodø Næringsforum skal etablere et HMS-forum for HMS-ansvarlige som er ansatt i våre medlemsbedrifter. 

Dette blir et første møte hvor Bodø Industri presenterer sitt TQM-systemet (administrativsystem). Kvalitets- & HMS-leder Svein-Arne Henriksen presenterer dette.

Etter presentasjonen av Bodø Industri vil alle deltakere på møtet kort presentere hvor de jobber. Det legges deretter opp til en kort drøfting av hvordan BNF best mulig kan organisere et HMS-forum, og ivareta forumets behov for en felles møteplass.

Sted: Bodø Industri

Dato: mandag 9. februar

Klokken: 1100-1300

Adresse: Snekkerveien 3 (http://kart.gulesider.no/m/2j7WZ)

Bodø Industri spanderer lunsjen på de oppmøtte. :-)

Siste frist for påmelding pga maten er fredag 6. februar.

Ill; cresctock.com

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk