NYBY - workshop

Hva skal den nye bydelen vår inneholde i fremtiden?   Vi må være tidlig ute for å spille inn næringslivets tanker og ideer på det nye byutviklingsområdet. Tittel Møtet starter tidspunkt Varighet Ledig Tittel NYBY - workshop Møtet starter tidspunkt 10. Januar 2019 Varighet 3 timer Ledig Frist utløpt Les mer

10. Januar 2019
10.01.201908:00 Viktor Håkonsen

BNF inviterer våre medlemmer til en workshop for innspill den 10. januar

Bodø kommune skal lage en ny og egen kommunedelplan den nye bydelen.

En slik kommunedelplan har til hensikt å vise hvordan den nye bydelen skal utvikles i et 50-100 års perspektiv - på overordnet nivå.

Program:

0800-0830, Frokost og mingling
0830-0900, Presentasjon av planprogrammet
0915-1015, Workshop
1015-1045, Oppsummering

Det endelige planforslaget vil vise til de overordnede bystruktureen inkludert nettverket for transport og grønnstruktur. samt hvilke områder som vil ha et sterkt næringsfokus og hvilke som får mer bymessig utforming.

Planen vil også redegjøre for hvilke delområder som bør bygges ut først. 

I tillegg skal den nye bydelen være godt koblet sammen med eksisterende byområder.

Kommunen skal nå ha innspill til planprogrammet. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Kommunedelplanen forventes vedtatt først i 2022, men det er viktig å komme så tidlig som mulig med sine innspill. 

Fakta om møtet

Møtet starter tidspunkt 10. Januar 2019 Dag 1 08:00-10:45 (Torsdag 10.01) Varighet 3 timer Bindende påmelding Ja Ledig Frist utløpt Sted Central Atrium Internt / Eksternt arrangement BNF arr
, click to open in lightbox

Bli medlem i dag


Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?