w

Medlemsfordeler

- Din bedrift blir lyttet til og sett av styret og administrasjonen i BNF - i forhold til dine problemsstillinger.
- Gjennom fagrådene kan din stemme og ditt syn på bytvikling bli enda mer lyttet til
- Vær med i byens største næringslivsnettverk som jobber for byens utvikling.
- BNF ivaretar ditt samfunnsansvar, og du kan si at "du er med" på byens utvikling.
- Tilgang på byens største næringslivsnettverk.
- På våre møteplasser treffer du nye, gamle og eksisterende kunder. Kanskje til og med nye samarbeidspartnere.
- Tilgang til informasjon og møter om byens utvikling og vekst, samt hvilke rammebetingelser du som bedrift har i det politisk vedtatte bildet (kommuneplan etc.).

08.02.201611:20 Tore Olsen

Ditt medlemsskap er viktig!

  • Når din bedrift er medlem i BNF er du med på å styrke det politiske gjennomslaget næringslivet i Bodø har.
  • Bodø Næringsforum er jevnlig i dialog med politikere og folkevalgte i Bodø, Nordland og Norge (statsråder, statssekretærer og statsminister).
  • Jo flere medlemmer i BNF - jo mer lytter politikerne til hva næringslivet i Bodø mener.

Andre fordeler

  • Vi synliggjør deg som medlem på hjemmesiden vår
  • Vi etablerer fagråd når medlemmer ønsker det
  • Vi oppgir våre medlemmers kompetanse når noen etterspør kompetanse i byen
  • Vi synliggjør dine aktiviteter gjennom vår nettside (aktueltmodulen og kalenderen)
  • Når BNF gjør innkjøp (tjenester og varer) bruker vi våre medlemmer

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk