Medlemsfordeler


Ditt medlemsskap er viktig!

Bodø Næringsforum er jevnlig i dialog med politikere og folkevalgte i lokalt, regionalt og nasjonalt. Som medlem i Bodø Næringsforum er du med på å styrke det politiske gjennomslaget for næringslivet i Bodø.

Som medlem i Bodø Næringsforum får du, 

- Tilgang på byens største næringslivsnettverk

- Tilgang til ulike fagråd, hvor ditt syn blir lyttet til

- Tilgang på ulike møtearenaer hvor du treffer nye, gamle og eksisterende kunder og samarbeidspartnere

- Tilgang til informasjon og møter om byens utvikling og vekst

- Bodø Næringsforum ivaretar dine synspunkt i relevante planprosesser

- Bodø Næringsforum ivaretar ditt samfunnsansvar hvor du er med på å definere byens utvikling