w

Eksterne arrangementer

KPMG - Statsbudsjettet 2019

9. Oktober

Regjeringens forslag til Statsbudsjett blir lagt frem i Oslo  mandag 8. oktober.

På seminaret dagen etterpå vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.

Dato: 9. oktober 2018

kl.: 08:30 - 10:00 

Sted: Tekno Arena, Energibygget på Leira

Frokost og registrering: fra 08:00

Pris: Gratis

Målgruppe: CEO, CFO, Controller, og nøkkelpersoner innenfor økonomi.

Påmelding - trykk her

Det knytter seg alltid spenning til hvilke skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår for kommende år. I år er vi særlig spent på om det blir endringer i rentebegrensningsreglen og om det innføres kildeskatt på renter og royalties. Kan vi forvente at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen nå blir lovfestet?

 

Når det gjelder godtgjørelser og naturalytelser er det ventet forenklinger og tilpasninger, men også økte rapporteringsplikter for arbeidsgiver. Og vil man se ytterligere endringer knyttet til skatt på overtidsmat?

 

 

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk