w

Vårt næringspolitiske arbeid

BNF har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer.
21.12.201515:23 Tore Olsen

Styret legger føringer for hvilke saker organisasjonen skal ha fokus på og har næringspolitiske saker på agendaen ved hvert styremøte.

BNF jobber daglig med rammebetingelsene til sine medlemmer - både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom medlemsundersøkelser, innspill, bedriftsbesøk, større og mindre møter etc. får vi innspill på hvilke saker som er viktig for våre medlemmer.

Dette gjør vi gjennom å være høringspart i utbygging- og utviklingssaker.

Siden oppstarten i 1986 har Bodø Næringsfrum bidratt til utvikling av Bodøbyen - gjennom høringsuttalelser og kronikker. 

I vårt presedensregister har vi over 300 saker som vi har jobbet med de siste 30 årene. 

Vi har blandt annet jobbet for realisering av Tjernfjell siden 2008, og ellers bidratt til mange samferdselspolitiske løsninger. I tillegg til å jobbe for alt som må legges til rette for utvikling av by og region.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på i denne sammenhengen. :-)

crestock.com
crestock.com
crestock.com
crestock.com

Kalender

Arrangementskalender - dette skjer i Bodøregionen

Bli medlem i dag

Vi er her for næringslivet.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk