w

Vårt arbeid for lover, regler og planer

BNF har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv politikk; vi legger frem hva lokalt næringsliv kjenner på kroppen!
21.12.201515:23 Tore Olsen

Styret legger føringer for hvilke saker organisasjonen skal ha fokus på og har politiske saker på agendaen ved hvert styremøte.

Vi er svært opptatt av tilgjengelig næringsareal og Nyby-Nyflyplass. Vi er også opptatt av at kommunen utvikler gode styringsverktøy. Dvs. gode strategiske planer for både arealutnyttelse og lokale bedrifter.

BNF jobber daglig med dette på vegne av sine medlemmer - både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom medlemsundersøkelser, innspill, bedriftsbesøk, større og mindre møter etc. får vi innspill på hvilke saker som er viktig for våre medlemmer.

Dette gjør vi gjennom å være høringspart i utbygging- og utviklingssaker.

Siden oppstarten i 1986 har Bodø Næringsfrum bidratt til utvikling av Bodøbyen - gjennom høringsuttalelser og kronikker. 

I vårt presedensregister har vi over 330 saker som vi har jobbet med de siste 30 årene. 

Vi har blandt annet jobbet for realisering av Tjernfjell siden 2008, og ellers bidratt til mange samferdselspolitiske løsninger. I tillegg til å jobbe for alt som må legges til rette for utvikling av by og region.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på i denne sammenhengen. :-)

crestock.com
crestock.com
crestock.com
crestock.com

Kalender

Arrangementskalender - dette skjer i Bodøregionen

Bli medlem i dag

Vi er her for næringslivet.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk