w

Bodø næringsforum

- For lokale bedrifter i verdensklasse!
28.01.201606:54 Tore Olsen

Hva

BNF er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter i Bodø og omegn. Vi er lokale bedrifters stemme i samfunnsdebatten. Vi bidrar til at lokale bedrifters felles stemme når frem til politikere, kommune, fylkeskommune og storting/regjering. 

Hvorfor  

Når lokale bedrifter samler seg så bærer den felles stemmen sterkere - de som bestemmer lytter bedre når man står samlet. Så enkelt!

Hvordan

BNF har bare kontingent som eneste inntekt. Gjennom en årlig kontingent bidrar du og din lokale bedrift for at et samlet næringsliv kan ha en felle stemme

- bli medlem du også - bli med i Bodøs største bedriftsnettverk!

Vi jobber nå med å etablere flere fagråd som representerer ulike sektorer - som har felles behov. Dette kan løse felles flaskehalser innenfor kompetanse, behov for faglige møteplasser, arealutfordringer og ellers dialog med offentlige organer. Allerede er Marint Forum på plass, Samferdsel & logistikk, samt Bygg & anlegg er på trappene. Gårdeierforeningen i Bodø sentrum ble etablert som egen forening i 2013.

Vi er de lokale bedrifternes organisasjon som Bodø kommune (og øvrige offentlige organer) forholder seg til når det gjelder høringsuttalelser, og ellers i kommunens strategiske planarbeid. 

Bodø Næringsforum er medlem i NHO og Hovedorganisasjonen Virke.

Bodø Næringsforum er en av eierne og den største bidragsyteren til Bodøregionens Utviklingsselskap AS.

BNF er også partner i Bodøregionen i vinden.

Kalender

Arrangementskalender - dette skjer i Bodøregionen

Bli medlem i dag

Vi er her for næringslivet.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk