w

Bodø næringsforum

- For et næringsliv i verdensklasse!
28.01.201606:54 Tore Olsen

BNF er den samlende nærinskraften og en solid næringspolitisk aktør. Gjennom engasjement og solide nettverk sikrer vi merverdi for våre medlemmer!

I BNFs fellesskap med næringslivets interesser styrkes muligheten til å oppnå formålet; gjennom å sette agenda og nettverksbygging med kommunen, Fylkeskommunen og Stortinget. BNF er partipolitisk nøytralt og har ingen offentlig driftsstøtte.

Om du ønsker at Bodø/Bodøregionen skal stå sterkere i fremtiden, være synlig og videreutvikle næringslivet - bli medlem og vær med i Bodøs største næringslivsnettverk!

BNFs medlemmer er den viktigste ressursen for organisasjonens påvirkningskraft i en positiv utviling for næringslivet, byen og regionen. BNF taler medlemmenes sak og er opptatt av næringslivets interesser. Vi gjennomfører relevante møteplasser som resulterer i nettverksbygging, dialog & samhandling.

Alle næringer er like viktige og vi skal i årene fremover etablere ulike fagråd som representerer ulike sektorer som har felles behov. Det er viktig at næringslivsledere med spisskompetanse innenfor sine bransjer snakker sammen. Dette kan løse felles flaskehalser innenfor komptenase, behov for faglige møteplasser, arealutfordringer og ellers dialog med offentlige organer. Alt som kan tenkes i forhold til utvikling i de ulike sektorene. Allerede er Marint Forum på plass, det samme gjelder Gårdeierforeningen i Bodø sentrum.

BNF er verktøykassa - medlemmene er verktøyet. Jo flere vi er jo større gjennomslagkraft for næringslivets saker! Støtt opp under BNFs arbeid for Bodøregionens felles interesser, og bli medlem nå.

BNF er også den organisasjonen som Bodø kommune (og øvrige offentlige organer) forholder seg til når det gjelder høringsuttalelser, og ellers i kommunens strategiske planarbeid. Gjennom å være medlem i BNF har man en større stemme og kan si i fra hva som påvirker utviklingen. Det samme gjelder Bodø Gårdeierforening gjeldende høringer i bykjernen.

Bodø Næringsforum er medlem i NHO og Hovedorganisasjonen Virke.

Bodø Næringsforum er en av eierne og den største bidragsyteren til Bodøregionens Utviklingsselskap AS.

BNF er også partner i Bodøregionen i vinden.

Kalender

Arrangementskalender - dette skjer i Bodøregionen

Bli medlem i dag

Vi er her for næringslivet.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk