w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Møte om arbeidskriminalitet

4. Oktober

Til frokostmøtet kommer:

Politiets næringslivskontakt og

det nye A-krimsenteret (etablert i Bodø våren 2017 i Moloveien)


Tidspunkt: 0800-0930

Dato: 4. oktober 2017

Sted: Central Atrium (Dronningensgate 18)

Arrangør; NHO Nordland og Bodø Næringsforum


Program for møtet

Enkel servering

Velkommen v/ lokal Næringsforening

Presentasjon av A-krimsenteret i Nordland

Presentasjon av Politiets Næringslivskontakt, Håvard Fjærli

Aktuelt fra NHO v/ Regiondirektør Ole Hjartøy

Offentlige anbud v/ Anne Marit Stork, Byggenæringens Servicekontor Nord Norge


NHO Nordland, Byggenæringens Servicekontor og Bodø Næringsforum jobber for sunne konkurranseforhold blant seriøse bedrifter. Vi setter fokus på arbeidsmarkedskriminalitet ved å invitere til møte med næringslivet.

Påmelding

Påmeldte

NavnBedrift

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk