w

Samarbeidsforum bykjerna

Samarbeidsforum bykjerna har hatt møter hele 2016 for å se på organisering. Det har blitt gjennomført workshops for å se på både innhold og løsninger. Medlemsmassen til BNF i bykjerna (innen handel og restaurant) har vært aktive i dette.

18.02.201610:24 Mariann Meby

Det er ila høsten 2016 besluttet å etablere et aksjeselskap. Hvor eiere er Bodø Gårdeierforening og Bodø kommune. Bodø Næringsforum vil prosjektstøtte aksjeselskapet - mot en årlig søknad. 

Målet med å etablere et aksjeselskap er å ansette en daglig leder og organisere sentrum sammen. 

Terje Rakke / Nordic life
Terje Rakke / Nordic life

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk