w

Bodøs Næringsliv

Bodø har et mangfoldig og komplett næringsliv!
08.02.201610:06 Tore Olsen

Bredt sammensatt

Næringslivet her består i alt fra industri, IT, elektro, handel, bank/finans, økonomi, forsikring, revisorer, rederier, marine næringer, advokater, reiselivet, transportører, ingeniørselskap, entreprenører, flyselskap, kunnskapspark, matproduksjon (fisk og kjøtt), kulturnæringer, media- og kommunikasjonsbyrå, forskning samt mange mange fler! Sjekk ut alle som er medlem i BNF!

Utdanning og kultur

I tillegg har vi Nord Universitet, Bodø videregående skole og Bodin videregående skole. Vi har flere museer, gallerier og Stormen Konserthus og Bibliotek stod ferdig november 2014.

Storby og knutepunkt

I oktober 2014 ble Bodø 50 000 innbyggere og definert som en Storby.

Bodø er et sentralt trafikknutepunkt med vei, bane, fly og havn i umiddelbar nærhet til hverandre.

Fakta om Bodø på Wikipedia.

Fylkeshovedstad

Bodø er fylkeshovedstad med Nordland fylkeskommune & Fylkesmannen i Nordland. NAV Nordland er også lokalisert i Bodø.

Vi har også andre større offentlige virksomheter som Helse Nord, Nordland Politidsitrikt, Nordlandssykehuset, NRK Nordland, Politihøgskolen, Luftfartstilsynet, Forsvarets Operative Hovedkvarter (Generalløytnant og sjef FOH Rune Jacobsen). Det er flere avdelinger i Forsvaret som i årene fremover er på tur inn til samlokalisering med Forsvarets Operatives Hovedkvarter: Generalinspektøren for Luftforsvaret/GIL, Luftopeativt inspektorat/LOI & Luftforsvarets utdanningsinspektorat.

I tillegg har Avinor besluttet å etablere et tårnsenter i Bodø hvor det skal foregå fjernstyring av 15 lufthavner. Disse 15 lufthavnene ligger primært i Nord-Norge.

Gründermiljø

Mange går med en drøm om å starte for seg selv. Bodø har et stort og godt apparat/nettverk som jobber opp mot og sammen med gründere. Her er en god link å starte med for å få hjelp; www.inkubatorsalten.no.

Bodøregionen

Vi er en stor region med ca. 84.000 innbyggere.

Bodø har et mangfoldig næringsliv, og næringslivet i regionen rundt Bodø gjør oss enda mer komplett. Bodø Næringsforum har to søsterorganisasjoner med egne ansatte i regionen: Fauske Næringsforum og Meløy Næringsforum.

Det er næringsforum i stort sett alle kommuner i vår region, om du trenger å nå disse kan vi være behjelpelig med å sette dere i kontakt med hverandre.

Kalender

Arrangementskalender - dette skjer i Bodøregionen

Bli medlem i dag

Vi er her for næringslivet.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk