w

Bodø kommune

18.02.201621:21 Mariann Meby

Bodø kommune er reguleringsmyndighet, og dette betyr veldig mye for utviklingen av næringslivets rammebetingelser. Dette gjøres i stort gjennom BKs planmyndighet.

Bodø Næringsforum gir innspill til BK via høringer, og konsenterer oss på det overordnede nivå. Bodø kommune har per i dag følgende planer som vi har gitt innspill til:

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 2014, ny rullering i 2018)

Kommuneplanen - Bodø 2030 (samfunnsdel) (vedtatt 2014, ny rullering i 2018)

Strategisk næringsplan (vedtatt 2016)

Boligpolitisk handlingsplan (vedtatt 2014, ny rullering i 2018)

Bodø kommune har også vedtatt en egen planstrategi.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk